HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 184 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 184 of 202
Langattoman verkon ongelmien ratkaiseminen
Langattoman yhteyden tarkistusluettelo
Varmista, että verkkokaapeli ei ole liitetty.
Varmista, että laitteeseen ja langattomaan reitittimeen on kytketty virta ja ne saavat virtaa.
Varmista myös, että laitteen langaton radio on käytössä.
Varmista, että SSID on oikea. Selvitä SSID tulostamalla asetussivu. Jos et ole varma, onko SSID
oikea, suorita langaton asennus uudelleen.
Varmista, että suojaustiedot ovat oikein suojatuissa verkoissa. Jos suojaustiedot ovat virheellisiä,
suorita langaton asennus uudelleen.
Jos langaton verkko toimii, yritä käyttää muita tietokoneita langattomassa verkossa. Jos verkossa
on Internet-yhteys, yritä muodostaa yhteys Internetiin langattomassa verkossa.
Varmista, että salausmenetelmä (AES tai TKIP) on sama laitteessa ja langattomassa käyttöpisteessä
(WPA-suojausta käyttävissä verkoissa).
Varmista, että laite on langattoman verkon kantoalueella. Useimmissa verkoissa laite voi olla
enintään 30 metrin päässä langattomasta tukiasemasta (langaton reititin).
Varmista, että langattoman signaalin tiellä ei ole esteitä. Poista suuret metalliesineet laitteen ja
käyttöpisteen väliltä. Varmista, että pylväitä, seiniä tai metallia tai betonia sisältäviä tukipylväitä ei
ole laitteen ja langattoman käyttöpisteen välillä.
Varmista, että laite on kaukana sähkölaitteista, jotka saattavat häiritä langatonta signaalia. Monet
laitteet voivat häiritä langatonta signaalia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi moottorit, langattomat
puhelimet, valvontakamerat, muut langattomat verkot ja jotkin Bluetooth-laitteet.
Varmista, että tulostinohjain on asennettu tietokoneeseen.
Varmista, että olet valinnut oikean tulostinportin.
Varmista, että tietokone ja laite ovat yhteydessä samaan langattomaan verkkoon.
Laite ei tulosta langattoman määrityksen suorittamisen jälkeen
1.
Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja laite on valmiustilassa.
2.
Poista tietokoneen kolmannen osapuolen palomuurit käytöstä.
3.
Varmista, että langaton verkko toimii oikein.
4.
Varmista, että tietokone toimii oikein. Käynnistä tarvittaessa tietokone uudelleen.
174
Luku 8
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample