HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 180 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 180 of 202
Laite tulostaa hitaasti
Useat seikat vaikuttavat työn tulostukseen tarvittavan ajan pituuteen:
erikoismateriaalin käyttö (esimerkiksi piirtoheitinkalvot, painava paperi tai erikoiskokoinen paperi)
tulostinohjaimen tulostuslaatuasetukset
tietojen käsittely- ja latausaika laitteessa
grafiikan monimutkaisuus ja koko
käytettävän tietokoneen nopeus
USB- tai verkkoyhteys
tuotteen I/O-asetukset.
Jos laite tulostaa hitaasti, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.
1.
Varmista, että tietokone vastaa laitteen teknisten ominaisuuksien vähimmäisvaatimuksia. Saat
luettelon teknisistä tiedoista seuraavasta osoitteesta:
www.hp.com/
support/LJColorMFPM275nw
.
2.
Kun määrität laitteen tulostamaan tietyille paperityypeille, kuten paksulle paperille, laite tulostaa
hitaammin kuin tavallisesti, jotta se voi kiinnittää väriaineen paperiin oikein. Jos paperityypin
asetus ei vastaa käytettävän paperin tyyppiä, muuta asetus oikeanlaiseksi.
3.
Kun määrität laitteen tulostuslaadun korkeaksi, laite tulostaa tavallista hitaammin. Voit muuttaa
tulostusnopeutta muuttamalla tulostuslaatuasetuksia.
4.
Jos tietokone tai laite on yhdistetty langattomaan verkkoon, heikko signaali tai häiriöt saattavat
viivästyttää tulostustöitä.
5.
Laite voi olla jäähtymistilassa. Odota, kunnes laite on jäähtynyt.
170
Luku 8
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample