HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 171 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 171 of 202
6.
Valitse tyyppi avattavasta
Materiaalityyppi
-luettelosta.
7.
Napsauta
Tulostaminen
-painiketta.
Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset
Vaihda paperia, jos sinulla on jokin seuraavista ongelmista:
Tulostusjälki on liian vaalea tai näyttää paikoitellen haalistuneelta.
Tulostetuilla sivuilla on väritäpliä.
Väriaine tahraa tulostettuja sivuja.
Tulostuneet merkit näyttävät vääristyneiltä.
Tulostetut sivut ovat käpristyneitä.
Käytä aina paperia, jonka tyyppiä ja painoa laite tukee. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita paperin
valinnassa:
Käytä hyvälaatuista paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä,
ryppyjä, aukkoja, niittejä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.
Käytä paperia, jolle ei ole aiemmin tulostettu.
Käytä lasertulostimille tarkoitettua paperia. Älä käytä ainoastaan Inkjet-tulostimiin tarkoitettua
paperia.
Älä käytä liian karkeaa paperia. Tulostuslaatu on yleensä sitä parempaa, mitä sileämpää paperi
on.
Puhdistussivun tulostaminen
Tulosta puhdistussivu, joka poistaa pölyn ja ylimääräisen värin paperiradalta, jos tulosteissa esiintyy
jokin seuraavista ongelmista:
Tulostetuilla sivuilla on väritäpliä.
Väriaine tahraa tulostettuja sivuja.
Tulostetuilla sivuilla on säännöllisin välein toistuvia jälkiä.
Tulosta puhdistussivu seuraavien ohjeiden mukaan.
1.
Valitse aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Valitse
Huolto
-valikko.
3.
Valitse
Puhdistussivu
-painike.
4.
Lisää laitteeseen tavallista Letter- tai A4-kokoista paperia, kun laite kehottaa niin tekemään.
5.
Aloita puhdistus valitsemalla
OK
-painike.
Yksi sivu kulkee laitteen läpi hitaasti. Kun laite on suorittanut toiminnon, hävitä sivu.
FIWW
Tulostuslaadun parantaminen
161
Sample