HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 162 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 162 of 202
Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai
tukkeutuu
Laite ei poimi paperia
Jos laite ei poimi paperia lokerosta, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.
1.
Avaa laite ja poista juuttuneet arkit.
2.
Aseta lokeroon oikeankokoista paperia tulostustyötä varten.
3.
Varmista, että lokeron paperinohjaimet on säädetty oikein käytettävän paperikoon mukaan.
Säädä ohjaimet siten, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivät taivuta paperia.
4.
Tarkista, onko laitteen ohjauspaneelissa hyväksyntää odottava kehote, jossa paperi pyydetään
syöttämään manuaalisesti. Lisää paperia ja jatka tulostusta.
Laite poimii useita paperiarkkeja
Jos laite poimii useita paperiarkkeja lokerosta, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.
1.
Poista paperinippu lokerosta, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta ja käännä se ylösalaisin.
Älä
ilmasta paperinippua.
Aseta paperinippu takaisin lokeroon.
2.
Käytä ainoastaan paperia, joka täyttää HP:n paperivaatimukset laitteelle.
3.
Käytä paperia, joka ei ole rypistynyttä, taittunutta tai vahingoittunutta. Käytä tarvittaessa paperia
toisesta pakkauksesta.
4.
Varmista, että lokero ei ole liian täynnä. Jos näin on, poista koko paperinippu lokerosta, suorista
nippu ja aseta osa nipusta uudelleen lokeroon.
5.
Varmista, että lokeron paperinohjaimet on säädetty oikein käytettävän paperikoon mukaan.
Säädä ohjaimet siten, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivät taivuta paperia.
Paperitukosten estäminen
Voit vähentää paperitukosten määrää kokeilemalla seuraavia ratkaisuja.
1.
Käytä ainoastaan paperia, joka täyttää HP:n paperivaatimukset laitteelle.
2.
Käytä paperia, joka ei ole rypistynyttä, taittunutta tai vahingoittunutta. Käytä tarvittaessa paperia
toisesta pakkauksesta.
3.
Käytä paperia, jolle ei ole aiemmin tulostettu tai kopioitu.
4.
Varmista, että lokero ei ole liian täynnä. Jos näin on, poista koko paperinippu lokerosta, suorista
nippu ja aseta osa nipusta uudelleen lokeroon.
152
Luku 8
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample