HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 160 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 160 of 202
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen
1.
Kosketa laitteen ohjauspaneelissa Asetukset
-painiketta.
2.
Selaa
Huolto
-valikon kohtaan ja kosketa sitä.
3.
Valitse
Palauta oletukset
-painike ja sen jälkeen
OK
-painike.
Laite käynnistyy automaattisesti.
150
Luku 8
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample