HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 159 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 159 of 202
Vaihe 3: Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoituksia
Ohjauspaneelissa tulisi näkyä ilmoitus toimintavalmiudesta. Jos näytössä näkyy virheilmoitus, selvitä
virhe.
Vaihe 4: Tarkista paperi
1.
Tarkista, että käytettävä paperi vastaa laatuvaatimuksia.
2.
Varmista, että paperi on asetettu oikein syöttölokeroon.
Vaihe 5: Tarkista ohjelmisto
1.
Varmista, että tuotteen ohjelmisto on asennettu oikein.
2.
Tarkista, että olet asentanut tulostinohjaimen tälle laitteelle. Tarkista, että käytät tälle laitteelle
tarkoitettua tulostinohjainta.
Vaihe 6: Testaa tulostustoiminto
1.
Tulosta asetussivu.
2.
Jos sivu ei tulostu, varmista, että syöttölokerossa on paperia.
3.
Jos sivu juuttuu laitteeseen, poista tukos.
Vaihe 7: Testaa kopiotoiminto
1.
Aseta asetussivu kuvausalustalle ja kopioi se.
2.
Jos kopioitujen sivujen tulostuslaatu ei ole hyväksyttävä, puhdista kameranlinssin suojus pehmeällä
liinalla tai sienellä, joka on kostutettu hankaamattomalla lasinpuhdistusaineella.
VAROITUS:
Älä altista mitään laitteen osaa hankausaineille, asetonille, bentseenille,
ammoniakille, etyylialkoholille tai hiilitetrakloridille. Muutoin laite voi vahingoittua. Älä kaada
nesteitä suoraan kuvausalustalle. Ne voivat tihkua laitteeseen ja vahingoittaa sitä.
Vaihe 8: Tarkista tarvikkeet
Tulosta tarvikkeiden tilasivu ja tarkista tulostuskasettien ja kuvarummun jäljellä oleva käyttöikä.
Vaihe 9: Lähetä tulostustyö tietokoneesta
1.
Yritä tulostaa työ toisesta tietokoneesta, johon tulostinohjelmisto on asennettu.
2.
Varmista, että USB- tai verkkokaapeli on liitetty oikein. Määritä tuote käyttämään oikeaa porttia tai
asenna ohjelmisto uudelleen ja valitse käytettävä liitäntätapa.
3.
Jos tulostuslaatu on liian huono, tarkista, että tulostusasetukset ovat käytettävän materiaalin
mukaiset.
FIWW
Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo
149
Sample