HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 142 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 142 of 202
Tulostus, kun tulostuskasetin tai kuvarummun
arvioitu käyttöikä on lopussa
<Tarvike> vähissä
-ilmoitus, jossa <Tarvike> on väritulostuskasetti tai kuvarumpu: Laite ilmoittaa,
kun tarvikkeen taso on matala. Todellinen jäljellä oleva käyttöikä voi vaihdella. Uusi tarvike kannattaa
hankkia etukäteen, jotta se voidaan vaihtaa laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää.
Tarviketta ei tarvitse vaihtaa heti.
<Tarvike> erittäin vähissä
-ilmoitus—missä <Tarvike> on joko värillinen tulostuskasetti tai
kuvarumpu tai useiden tulostuskasettien ja/tai kuvarummun yhdistelmä: Laite ilmoittaa, kun tarvikkeen
käyttöikä on loppumassa. Todellinen jäljellä oleva käyttöikä voi vaihdella. Uusi tarvike kannattaa
hankkia etukäteen, jotta se voidaan vaihtaa laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää.
Tarviketta ei tarvitse vaihtaa nyt, ellei tulostuslaatu ole jo liian heikko.
Kun HP-tulostuskasetin käyttöikä on erittäin vähissä, kyseisen tarvikkeen HP Premium Protection -takuu
on päättynyt.
Tuotetakuu kattaa tähän laitteeseen asennetun kuvarummun. Vaihtokuvarummuilla on vuoden rajoitettu
takuu asennuspäivästä lähtien. Kuvarummun asennuspäivä näkyy tarvikkeiden tilasivulla.
Voit muuttaa tapaa, jolla laite toimii, kun tarvikkeet ovat erittäin vähissä. Asetuksia ei tarvitse määrittää
uudelleen, kun laitteeseen asennetaan uusi tulostuskasetti tai kuvarumpu.
1.
Valitse aloitusnäytössä tai ohjauspaneelissa Asetukset
-painike.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Järjestelmän asetukset
Tarvikeasetukset
Musta kasetti
,
Väriainekasetit
tai
Kuvarumpu
Erittäin vähissä -asetus
3.
Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Valitse
Jatka
, jos haluat että laite ilmoittaa, kun tulostuskasetin muste on hyvin vähissä tai
kuvarumpu on lähes lopussa, mutta jatkaa tulostamista.
Jos
Erittäin vähissä -asetus
-valikon asetus on
Jatka
, laite jatkaa tulostamista automaattisesti,
kun tarvikkeen vaihtokynnys on saavutettu.
<Tarvike> erittäin vähissä
-ilmoitus tulee
näyttöön, kun tarviketta käytetään sen ollessa erittäin vähissä.
Kun HP-tarvikkeen käyttöikä on hyvin vähissä, kyseisen tarvikkeen HP Premium Protection -
takuu on päättynyt. Jos laitteessa ilmenee tulostusvirheitä tai tulostuskasettivirheitä, kun HP:n
tarviketta käytetään erittäin vähissä -tilassa, näitä vikoja ei tulkita tarvikkeen materiaali- tai
valmistusvioiksi HP:n tulostuskasettien takuulausunnon mukaan.
Valitse
Lopeta
, jos haluat, että laite keskeyttää tulostamisen, kunnes tulostuskasetti tai
kuvarumpu on vaihdettu.
Valitse
Kehote
, jos haluat, että laite keskeyttää tulostamisen ja kehottaa vaihtamaan
tulostuskasetin tai kuvarummun. Voit huomioida kehotteen ja jatkaa tulostamista. Asiakas voi
132
Luku 7
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample