HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 140 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 202
Säästöasetukset
Tulostaminen EconoMode-tilassa
Tässä laitteessa on EconoMode-toiminto vedosten tulostamista varten. EconoMode käyttää yleensä
vähemmän väriainetta ja voi vähentää tulostuskustannuksia sivua kohden. EconoModen käyttäminen
voi kuitenkin heikentää tulostuslaatua.
HP ei suosittele EconoMode-värinsäästötoiminnon jatkuvaa käyttöä. Jos EconoMode on käytössä
jatkuvasti, väriaine saattaa kestää kauemmin kuin tulostuskasetissa olevat mekaaniset osat. Jos
tulostuslaatu alkaa heiketä eikä ole enää hyväksyttävä, harkitse tulostuskasetin vaihtamista.
HUOMAUTUS:
Tämä toiminto on käytettävissä PCL 6 -tulostinohjaimessa Windowsiin. Jos et käytä
kyseistä ohjainta, voit ottaa toiminnon käyttöön HP:n sulautetussa Web-palvelimessa.
1.
Valitse ohjelmistossa
Tulosta
.
2.
Valitse laite ja paina
Ominaisuudet
- tai
Määritykset
-painiketta.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti.
4.
Valitse
EconoMode
-valintaruutu.
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen
1.
Valitse aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Järjestelmän asetukset
Virrankäyttöasetukset
Lepotilan viive
3.
Valitse lepotilan viiveen aika.
HUOMAUTUS:
Oletusasetus on
15 minuuttia
.
Automaattinen sammutus -viiveen määrittäminen
1.
Valitse aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Järjestelmän asetukset
Virrankäyttöasetukset
Automaattinen sammutus
Sammutusviive
130
Luku 7
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample