HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 135 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 202
4.
Laitteen oletusnimi näkyy
Laitteen tiedot
-sivun
Laitteen kuvaus
-kentässä. Voit vaihtaa
nimen, jotta laite on helppo tunnistaa.
HUOMAUTUS:
Muita sivun kenttiä ei tarvitse täyttää.
5.
Tallenna muutokset valitsemalla
Käytä
.
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset
HUOMAUTUS:
Nämä tiedot koskevat Ethernet-verkkoja. Ne eivät koske langattomia verkkoja.
Tulostuspalvelimen linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan on oltava verkkokeskittimen mukaisia. Useimmissa
tapauksissa voit jättää laitteen automaattiset asetukset käyttöön. Jos yhteysnopeuden tai kaksisuuntaisen
tiedonsiirron asetuksiin tehdään virheellisiä muutoksia, tulostin ei ehkä saa yhteyttä muihin verkossa
oleviin laitteisiin. Käytä laitteen ohjauspaneelia muutosten tekemiseen.
HUOMAUTUS:
Tämän asetuksen on sovittava sille verkkolaitteelle, johon muodostat yhteyden
(verkon keskittimelle, kytkimelle, yhdyskäytävälle, reitittimelle tai tietokoneelle).
HUOMAUTUS:
Jos näitä asetuksia muutetaan, laite alustaa itsensä uudelleen. Tee muutoksia vain
silloin, kun laite ei ole käytössä.
1.
Kosketa Asetukset
-painiketta.
2.
Selaa
Verkkoasetukset
-valikon kohtaan ja kosketa sitä.
3.
Kosketa
Linkin nopeus
-valikkoa.
4.
Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.
Asetus
Kuvaus
Automaattinen
Tulostuspalvelin määrittää itselleen automaattisesti parhaan verkon salliman
yhteysnopeuden ja -tilan.
10T Half
10 megabittiä sekunnissa (Mbps), yksisuuntainen toiminta
10T Full
10 Mbps, kaksisuuntainen toiminta
100TX Half
100 Mbps, yksisuuntainen toiminta
100TX Full
100 Mbps, kaksisuuntainen toiminta
5.
Kosketa
OK
-painiketta. Laite käynnistyy uudelleen.
FIWW
IP-verkkoasetusten määrittäminen
125
Sample