HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 134 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 202
IP-verkkoasetusten määrittäminen
Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus
HP ei tue vertaisverkkoja (peer-to-peer), koska tämä on Microsoftin käyttöjärjestelmien ominaisuus eikä
HP:n tulostinohjaimien ominaisuus. Siirry Microsoftin sivustoon osoitteessa
www.microsoft.com
.
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen
Voit tarkastella tai muuttaa IP-määrityksiä HP:n sulautetussa Web-palvelimessa.
1.
Tarkista laitteen IP-osoite koskettamalla laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytön Verkko
-painiketta.
2.
Avaa HP:n sulautettu Web-palvelin kirjoittamalla laitteen IP-osoite selaimen osoiteriville.
HUOMAUTUS:
Voit avata HP:n sulautetun Web-palvelimen myös HP Device Toolbox -
ohjelmistosta (Windows) tai HP-apuohjelmasta (Mac OS X).
3.
Saat tietoa verkosta valitsemalla
Verkkoyhteydet
-välilehden. Voit muuttaa asetuksia tarpeen
mukaan.
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista
Ohjauspaneelin valikoista voit määrittää manuaalisesti IPv4-osoitteen, aliverkon peitteen ja
oletusyhdyskäytävän.
1.
Kosketa Asetukset
-painiketta.
2.
Selaa
Verkkoasetukset
-valikon kohtaan ja kosketa sitä.
3.
Valitse
TCP/IP-kokoonp.
-valikko ja
Manuaalinen
-painike.
4.
Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja valitse
OK
-painike. Vahvista valitsemalla
Kyllä
-painike.
5.
Anna aliverkon peite numeronäppäimillä ja valitse
OK
-painike. Vahvista valitsemalla
Kyllä
-
painike.
6.
Anna oletusyhdyskäytävä numeronäppäimillä ja valitse
OK
-painike. Vahvista valitsemalla
Kyllä
-
painike.
Laitteen nimen vaihtaminen verkossa
Jos haluat vaihtaa laitteen nimen verkossa, jotta se on helppo tunnistaa, käytä HP:n sulautettua Web-
palvelinta.
1.
Tarkista laitteen IP-osoite koskettamalla laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytön Verkko
-painiketta.
2.
Avaa HP:n sulautettu Web-palvelin kirjoittamalla laitteen IP-osoite selaimen osoiteriville.
HUOMAUTUS:
Voit avata HP:n sulautetun Web-palvelimen myös HP Device Toolbox -
ohjelmistosta (Windows) tai HP-apuohjelmasta (Mac OS X).
3.
Avaa
Järjestelmä
-välilehti.
124
Luku 7
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample