HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 129 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 202
Skannaa sähköpostiin
Laitteen ohjauspaneelista voit skannata tiedoston suoraan sähköpostiosoitteeseen. Skannattu tiedosto
lähetetään osoitteeseen sähköpostiviestin liitetiedostona.
HUOMAUTUS:
Jotta tätä toimintoa voi käyttää, tuotteen on oltava liitettynä verkkoon ja
skannausominaisuuden on oltava määritetty HP:n sulautetussa Web-palvelimessa.
1.
Nosta kameravarsi kokonaan auki.
2.
Aseta asiakirja tai esine skannausalustalle
etupuoli ylöspäin. Kohdista asiakirjojen vasen
yläkulma skannausalustan oikean reunan ja
takareunan harjanteita vasten.
3.
Valitse aloitusnäytössä
Skannaa
-painike.
4.
Valitse
Skannaa sähköpostiin
-vaihtoehto.
5.
Valitse
Lähetä sähköpostiin
-vaihtoehto.
6.
Valitse käytettävä
Lähettäjä
-osoite. Sitä
kutsutaan myös "lähtevän sähköpostin
profiiliksi".
HUOMAUTUS:
Jos PIN-toiminto on
määritetty, anna PIN-koodi ja kosketa
OK
-
painiketta. PIN-koodia ei kuitenkaan tarvita
tämän toiminnon käyttämiseen.
FIWW
Skannaa sähköpostiin
119
Sample