HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 128 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 202
Skannaa verkkokansioon
Tuotteen ohjauspaneelista voit skannata tiedoston verkossa olevaan kansioon.
HUOMAUTUS:
Jotta tätä toimintoa voi käyttää, tuotteen on oltava liitettynä verkkoon ja
skannausominaisuus on oltava määritetty HP:n sulautetussa Web-palvelimessa.
1.
Nosta kameravarsi kokonaan auki.
2.
Aseta asiakirja tai esine skannausalustalle
etupuoli ylöspäin. Kohdista asiakirjojen vasen
yläkulma skannausalustan oikean reunan ja
takareunan harjanteita vasten.
3.
Valitse
Skannaus verkkokansioon
-vaihtoehto.
4.
Valitse verkkokansioiden luettelosta kansio,
johon tiedosto tallennetaan.
5.
Ohjauspaneelissa näkyvät skannausasetukset.
Jos haluat muuttaa jotakin näistä
asetuksista, kosketa
Asetukset
-painiketta ja
muuta asetuksia.
Jos asetukset ovat oikein, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
6.
Käynnistä skannaustyö painamalla
Skannaa
-
painiketta.
118
Luku 6
Skannaaminen
FIWW
Sample