HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 99 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 154
Sistem pomo
č
i na nadzorni ploš
č
i
Modela Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401dn in Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401dw imata
vgrajene sisteme pomo
č
i za lažje razumevanje uporabe posameznega zaslona. Sistem pomo
č
i odprite
tako, da se dotaknete gumba
Pomo
č
v zgornjem desnem vogalu zaslona.
Na nekaterih zaslonih z gumbom Pomo
č
odprete globalni meni, v katerem lahko poiš
č
ete dolo
č
ene
teme. Po strukturi menija se lahko pomikate s pomo
č
jo gumbov v meniju.
Na nekaterih zaslonih pomo
č
i so tudi animacije, ki vas vodijo po postopkih, npr. za odpravljanje
zastojev.
Na zaslonih z nastavitvami posameznih opravil z gumbom Pomo
č
odprete temo, v kateri so razložene
možnosti za ta zaslon.
Č
e vas izdelek opozori na napako ali kaj drugega, se dotaknite gumba
Pomo
č
, da odprete sporo
č
ilo
z opisom težave. Sporo
č
ilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.
SLWW
Sistem pomo
č
i na nadzorni ploš
č
i
87
Sample