HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 98 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 154
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev povrne vse nastavitve izdelka in omrežja na privzete
vrednosti. Število strani, velikost pladnja in jezik se ne bodo ponastavili.
Č
e želite obnoviti tovarniške
nastavitve naprave, sledite tem korakom.
POZOR:
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev povrne vse nastavitve na privzete vrednosti in
izbriše vse morebitne strani, shranjene v pomnilniku. Postopek nato samodejno znova zažene napravo.
Obnovitev tovarniških nastavitev (nadzorna ploš
č
a LCD)
1.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
2.
Odprite naslednje menije:
Service (Storitve)
Restore Defaults (Obnovi privzeto)
Izdelek se samodejno znova zažene.
Obnovitev tovarniških nastavitev (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na
dotik)
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Pomaknite se do menija
Service (Storitve)
in se ga dotaknite.
3.
Pomaknite se do gumba
Restore Defaults (Obnovi privzeto)
in se ga dotaknite, nato pa se
dotaknite gumba
OK
.
Naprava se samodejno znova zažene.
86
Poglavje 5
Odpravljanje težav
SLWW
Sample