HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 97 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 154
3. korak: Preverite, ali je na nadzorni ploš
č
i prikazano kakšno
sporo
č
ilo o napaki
Na nadzorni ploš
č
i izdelka bi moralo biti ozna
č
eno stanje pripravljenosti.
Č
e se prikaže sporo
č
ilo o
napaki, jo odpravite.
4. korak: Preverite papir
1.
Preverite, ali papir, ki ga uporabljate, ustreza specifikacijam.
2.
Preverite, ali je papir pravilno naložen na podajalni pladenj.
5. korak: Preverite programsko opremo
1.
Preverite, ali je programska oprema izdelka pravilno nameš
č
ena.
2.
Preverite, ali ste namestili gonilnik tiskalnika za ta izdelek. V programu preverite, ali uporabljajte
gonilnik tiskalnika za to napravo.
6. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja
1.
Natisnite konfiguracijsko stran.
2.
Č
e strani ni mogo
č
e natisniti, preverite, ali je na vhodnem pladnju papir.
3.
Č
e se list zagozdi v napravi, odpravite zastoj.
7. korak: Preverite kartušo s tonerjem
Natisnite stran s stanjem potrošnega materiala in preverite preostalo življenjsko dobo kartuše s
tonerjem.
8. korak: Poskusite tiskalni posel poslati iz ra
č
unalnika
1.
Posel poskusite natisniti iz drugega ra
č
unalnika, v katerem je nameš
č
ena programska oprema
izdelka.
2.
Preverite priklju
č
itev kabla USB ali omrežnega kabla. Usmerite izdelek na prava vrata ali znova
namestite programsko opremo, pri tem pa izberite vrsto povezave, ki jo uporabljate.
3.
Č
e kakovost tiskanja ni sprejemljiva, preverite, ali nastavitve tiskanja ustrezajo mediju, ki ga
uporabljate.
SLWW
Kontrolni seznam za odpravljanje težav
85
Sample