HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 93 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 154
Upravljanje posodobitev
Poziv pred nameš
č
anjem
3.
Izberite možnost
Samodejna namestitev
in nato pritisnite gumb
OK
.
Nastavitev izdelka za samodejno posodabljanje vdelane
programske opreme (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
OPOMBA:
To poglavje se nanaša izklju
č
no na model Tiskalniku HP LaserJet Pro 400 M401d.
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Odprite naslednje menije:
Service (Storitve)
LaserJet Update
Upravljanje posodobitev
Poziv pred nameš
č
anjem
3.
Dotaknite se možnosti
Samodejna namestitev
.
SLWW
Posodobitev vdelane programske opreme
81
Sample