HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 92 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 154
Posodobitev vdelane programske opreme
HP ponuja redne nadgradnje vdelane programske opreme izdelka. Posodobitve vdelane programske
opreme lahko naložite ro
č
no ali pa nastavite samodejno nalaganje teh posodobitev.
Ro
č
no posodabljanje vdelane programske opreme (nadzorna
ploš
č
a LCD)
1.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
2.
Odprite naslednje menije:
Service (Storitve)
LaserJet Update
Preverite posodobitve zdaj
3.
Izberite možnost
Yes (Da)
in nato pritisnite gumb
OK
, da bo izdelek poiskal posodobitve
vdelane programske opreme.
Č
e izdelek zazna nadgradnjo, bo za
č
el postopek posodabljanja.
Ro
č
no posodabljanje vdelane programske opreme (nadzorna
ploš
č
a z zaslonom na dotik)
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Odprite naslednje menije:
Service (Storitve)
LaserJet Update
Preverite posodobitve zdaj
3.
Č
e želite v izdelku sprožiti iskanje nadgradnje vdelane programske opreme, se dotaknite gumba
Yes (Da)
.
Č
e izdelek zazna nadgradnjo, bo za
č
el postopek posodabljanja.
Nastavitev izdelka za samodejno posodabljanje vdelane
programske opreme (nadzorna ploš
č
a LCD)
OPOMBA:
To poglavje se nanaša izklju
č
no na model Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401a.
1.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
2.
Odprite naslednje menije:
Service (Storitve)
LaserJet Update
80
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample