HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 90 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 154
3.
Kartušo s tonerjem primite na obeh straneh in
jo nežno pretresite, da porazdelite toner v
njej.
POZOR:
Ne dotikajte se zaš
č
itnega
pokrova ali površine valja.
4.
Zvijte jezi
č
ek na levi strani kartuše, da se
odlomi. Jezi
č
ek vlecite, dokler s kartuše ne
odstranite vsega traku. Jezi
č
ek in zaš
č
itni trak
dajte v embalažo kartuše za recikliranje.
5.
Kartušo s tonerjem poravnajte z vodili v
napravi in jo vstavite tako, da se trdno prilega
ležiš
č
u. Nato zaprite vratca kartuše s
tonerjem.
6.
Namestitev je kon
č
ana. Položite prazno
kartušo s tonerjem v škatlico, v kateri ste dobili
novo kartušo. Navodila o recikliranju najdete
v priloženem priro
č
niku o recikliranju.
78
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample