HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 9 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 154
59.X Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
........................
90
79 Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
...........................
90
79 Servisna napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
...............
90
Č
č
enje
..................................................................................................
91
Č
rna kartuša skoraj prazna
.......................................................................
91
Č
rna kartuša skoraj prazna
.......................................................................
91
Device error (Napaka naprave) Pritisnite [OK]
.............................................
91
Jam in <location> (Zastoj na <mesto>)
.......................................................
92
Load tray 1 PLAIN <SIZE> (Nalaganje v pladenj 1 NAVADNI <VELIKOST>)
Na
č
in
č
č
enja
.........................................................................................
92
Manual duplex (Ro
č
no obojestransko tiskanje) Naložite pladenj <X>
Pritisnite [OK]
..........................................................................................
92
Manual feed <SIZE>, <TYPE> (Ro
č
no podajanje <VELIKOST>, <VRSTA>)
Č
e
želite razpoložljiv medij, pritisnite [OK]
......................................................
92
Memory is low (Malo prostega pomnilnika) Pritisnite [OK]
.............................
93
Misprint (Napa
č
no tiskanje) Pritisnite [OK]
..................................................
93
Na pladenj 1 naložite <VRSTA>, <VELIKOST>
............................................
93
Na pladenj naložite <VRSTA> <VELIKOST>
................................................
93
Naložite pladenj <X>
Č
e želite razpoložljiv medij, pritisnite [OK]
..................
94
Namestite
č
rno kartušo
.............................................................................
94
Nameš
č
en originalni HP-jev potrošni material
..............................................
94
Nameš
č
ena je rabljena
č
rna kartuša Za nadaljevanje pritisnite [OK]
..............
94
Napaka tiskanja, pritisnite OK.
Č
e se napaka ponovi, izklopite in vklopite.
....
94
Nepodprta
č
rna kartuša Za nadaljevanje pritisnite [OK]
...............................
95
Nepri
č
akovana velikost na pladnju <X> Naložite <velikost> Pritisnite [OK]
.....
95
Neveljaven gonilnik Pritisnite [OK]
.............................................................
95
Odprta vratca
..........................................................................................
95
Odprta zadnja vrata
................................................................................
95
Odstranite zaš
č
itno embalažo s kartuše s tonerjem
.......................................
96
Potrošnega materiala je skoraj zmanjkalo
...................................................
96
Zamenjajte
č
rno kartušo
............................................................................
96
Zastoj na pladnju <X> Odstranite zastoj in Pritisnite [OK]
.............................
96
Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi
...............................................................................
97
Izdelek ne pobira papirja
.........................................................................................
97
Izdelek pobere ve
č
listov papirja naenkrat
.................................................................
97
Prepre
č
evanje zastojev papirja
.................................................................................
97
Odpravljanje zastojev
............................................................................................................
98
Mesta zastojev
.......................................................................................................
98
Odpravljanje zastoja v pladnju 1
..............................................................................
98
Odpravljanje zastojev v pladnju 2
..........................................................................
100
Odpravljanje zastojev v dodatnem pladnju 3
...........................................................
102
SLWW
vii
Sample