HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 88 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 154
Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala
Recikliranje potrošnega materiala
Č
e želite reciklirati pristno HP-jevo kartušo s tonerjem, rabljeno kartušo vstavite v škatlo, v kateri ste
prejeli novo kartušo. Uporabite priloženo nalepko s povratnim naslovom, da rabljeni potrošni material
vrnete HP-ju, ki ga bo recikliral. Popolne informacije najdete v priro
č
niku za recikliranje, ki je priložen
vsakemu HP-jevemu potrošnemu materialu.
Shranjevanje kartuš s tonerjem
Do uporabe kartuše s tonerjem ne odstranjujte iz embalaže.
POZOR:
Kartuše s tonerjem ne izpostavljajte svetlobi ve
č
kot nekaj minut, saj se lahko poškoduje.
76
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample