HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 87 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 154
Omogo
č
anje ali onemogo
č
anje nastavitev Skoraj prazna
(nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
Privzete nastavitve lahko kadar koli omogo
č
ite ali onemogo
č
ite in ko namestite novo kartušo s
tonerjem, vam jih ni treba znova omogo
č
iti.
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Odprite naslednje menije:
Nastavitev sistema
Nastavitve potrošnega materiala
Č
rna kartuša
Nastavitev zelo majhne razpoložljivosti
3.
Izberite eno od teh možnosti:
Izberite možnost
Nadaljuj
, da vas izdelek opozori, da je kartuša s tonerjem skoraj prazna,
vendar nadaljuje s tiskanjem.
Izberite možnost
Ustavi
, da izdelek neha tiskati, dokler ne zamenjate kartuše s tonerjem.
Izberite možnost
Pozovi
, da izdelek neha tiskati in vas pozove, da zamenjate kartušo s
tonerjem. Poziv lahko potrdite in nadaljujete tiskanje. Uporabnik lahko pri tem izdelku
nastavi možnost »S pozivom me opozori
č
ez 100, 200, 300, 400 strani ali nikoli«. Možnost
je dodana za priro
č
nejšo uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani natisnjene z ustrezno
kakovostjo.
Ko je dosežen prag, ko je HP-jeva kartuša s tonerjem
skoraj prazna
, preneha veljati HP-jeva
garancija za zaš
č
ito te kartuše s tonerjem. V HP-jevi izjavi o garanciji tiskalnih kartuš vse napake
tiskanja ali kartuš, ki nastanejo pri uporabi HP-jeve kartuše s tonerjem v na
č
inu
Nadaljuj
v možnosti
Skoraj prazna, ne veljajo kot napake v materialu ali izdelavi.
SLWW
Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izte
č
e predvidena življenjska doba
75
Sample