HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 86 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 154
Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izte
č
e predvidena
življenjska doba
Č
rna skoraj prazna
: Izdelek vas opozori, ko je kartuša s tonerjem skoraj prazna. Dejanska
preostala življenjska doba kartuše s tonerjem se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomesten del za
takrat, ko kakovost tiskanja ne bo ve
č
zadovoljiva. Kartuše s tonerjem ni treba takoj zamenjati.
Č
rna skoraj prazna
: Izdelek vas opozori, ko je kartuša s tonerjem skoraj prazna. Dejanska
preostala življenjska doba kartuše s tonerjem se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomesten del za
takrat, ko kakovost tiskanja ne bo ve
č
zadovoljiva. Kartuše s tonerjem ni treba takoj zamenjati, razen
č
e kakovost tiskanja ni ve
č
zadovoljiva.
Ko je dosežen prag, ko je HP-jeva kartuša s tonerjem skoraj prazna, preneha veljati HP-jeva garancija
za zaš
č
ito te kartuše s tonerjem.
Spremenite lahko nastavitev odzivanja izdelka, ko potrošni material doseže nizko raven. Po namestitvi
nove kartuše s tonerjem teh nastavitev ni treba znova dolo
č
ati.
Omogo
č
anje ali onemogo
č
anje nastavitev Skoraj prazna
(nadzorna ploš
č
a LCD)
Privzeto nastavitev lahko kadar koli omogo
č
ite ali onemogo
č
ite in ko namestite novo kartušo s
tonerjem, vam je ni treba znova omogo
č
iti.
1.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
2.
Odprite naslednji meni:
Nastavitev sistema
Nastavitve potrošnega materiala
Č
rna kartuša
Nastavitev zelo majhne razpoložljivosti
3.
Izberite eno od naslednjih možnosti.
Izberite možnost
Nadaljuj
, da vas izdelek opozori, da je kartuša s tonerjem skoraj prazna,
vendar nadaljuje s tiskanjem.
Izberite možnost
Ustavi
, da izdelek neha tiskati, dokler ne zamenjate kartuše s tonerjem.
Izberite možnost
Pozovi
, da izdelek neha tiskati in vas pozove, da zamenjate kartušo s
tonerjem. Poziv lahko potrdite in nadaljujete tiskanje. Uporabnik lahko pri tem izdelku
nastavi možnost »S pozivom me opozori
č
ez 100, 200, 300, 400 strani ali nikoli«. Možnost
je dodana za priro
č
nejšo uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani natisnjene z ustrezno
kakovostjo.
Ko je dosežen prag, ko je HP-jeva kartuša s tonerjem
skoraj prazna
, preneha veljati HP-jeva
garancija za zaš
č
ito te kartuše s tonerjem.
74
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample