HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 85 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 154
Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve (nadzorna ploš
č
a z zaslonom
na dotik)
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Odprite naslednje menije:
Nastavitev sistema
Nastavitve porabe energije
Samodejna manjša poraba
Zakasnitev samodejnega izklopa
3.
Izberite
č
as za zakasnitev zaustavitve.
OPOMBA:
Privzeta vrednost je
30 minut
.
4.
Izdelek se samodejno prebudi iz na
č
ina samodejne zaustavitve,
č
e prejme posel ali
č
e pritisnete
gumb na nadzorni ploš
č
i. Spremenite lahko nastavitev, ob katerih dogodkih naj se izdelek
prebudi. Odprite naslednje menije:
Nastavitev sistema
Nastavitve porabe energije
Samodejna manjša poraba
Dogodki bujenja
Za izklop dogodka bujenja izberite želeni dogodek in nato možnost
No (Ne)
.
SLWW
Var
č
ne nastavitve
73
Sample