HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 83 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 154
Var
č
ne nastavitve
Tiskanje v na
č
inu EconoMode
Pri tiskanju osnutkov dokumentov lahko uporabite možnost EconoMode.
Č
e uporabite možnost
EconoMode, lahko porabite manj tonerja in znižate strošek tiskanja posamezne strani. Z uporabo
možnosti EconoMode pa se lahko tudi zniža kakovost tiskanja.
HP ne priporo
č
a stalne uporabe na
č
ina EconoMode.
Č
e ga uporabljate neprekinjeno, lahko
življenjska doba tonerja preseže življenjsko dobo mehanskih delov v kartuši s tonerjem.
Č
e se kakovost
tiskanja slabša in ni ve
č
sprejemljiva, zamenjajte kartušo s tonerjem.
OPOMBA:
Č
e ta možnost v vašem tiskalniku ni na voljo, jo lahko nastavite tako, da uporabite
HP-jev vdelani spletni strežnik.
1.
V programski opremi izberite možnost
Natisni
.
2.
Izberite izdelek in nato kliknite gumb
Lastnosti
ali
Možnosti
.
3.
Kliknite zavihek
Papir/kakovost
.
4.
Kliknite potrditveno polje
EconoMode
.
Nastavitev zakasnitve spanja
Funkcija za zakasnitev spanja dolo
č
a, koliko
č
asa mora biti izdelek nedejaven, preden se preklopi v
na
č
in spanja, da porabi manj elektri
č
ne energije.
Nastavitev zakasnitve spanja (nadzorna ploš
č
a LCD)
1.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
2.
Odprite naslednje menije:
Nastavitev sistema
Nastavitve porabe energije
Sleep Delay (Zamik stanja delovanja)
3.
Izberite
č
as za zakasnitev in pritisnite gumb
OK
.
OPOMBA:
Privzeta vrednost je
15 minut
.
SLWW
Var
č
ne nastavitve
71
Sample