HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 81 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 154
Varnostne funkcije izdelka
Naprava podpira varnostne standarde in priporo
č
ene protokole, ki pripomorejo k njeni varnosti,
varujejo pomembne podatke v omrežju in poenostavljajo nadzor in vzdrževanje naprave.
Za natan
č
nejše informacije o HP-jevih rešitvah za varno delo s slikami in tiskanje obiš
č
ite
www.hp.com/
go/secureprinting
. Na strani so povezave do bele knjige in dokumentov z
najpogostejšimi vprašanji o varnostnih funkcijah.
Zaklep naprave
1.
Varnostni kabel priklju
č
ite v režo na hrbtni
strani izdelka.
Nastavitev in spreminjanje gesla izdelka
Geslo izdelka v omrežju lahko nastavite in spreminjate s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom.
1.
Nadzorna ploš
č
a LED
: v meniju
Reports (Poro
č
ila)
na nadzorni ploš
č
i natisnite stran s
konfiguracijo.
Nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik
: na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka
se dotaknite gumba Omrežje
, da poiš
č
ete naslov IP izdelka.
2.
Da odprete HP-jev vdelani spletni strežnik, vnesite naslov IP izdelka v vrstico naslova spletnega
brskalnika.
OPOMBA:
Do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika lahko dostopite iz programske opreme
HP Device Toolbox v sistemu Windows oziroma pripomo
č
ka HP Utility v sistemu Mac OS X.
3.
Kliknite zavihek
Nastavitve
in nato povezavo
Security (Varnost)
.
OPOMBA:
Č
e je geslo za tiskalnik že nastavljeno, boste pozvani, da ga vnesete. Vnesite geslo
in kliknite gumb
Apply (Uporabi)
.
SLWW
Varnostne funkcije izdelka
69
Sample