HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 80 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 154
HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin je nagrajeno, vodilno orodje za u
č
inkovito upravljanje široke vrste omrežnih naprav
HP, vklju
č
no s tiskalniki, ve
č
funkcijskimi napravami in napravami za digitalno pošiljanje. Ta enotna
rešitev omogo
č
a oddaljeno nameš
č
anje, upravljanje, vzdrževanje in zaš
č
ito okolja za tiskanje in
obdelavo slik ter odpravljanje težav v povezavi s tem – bistveno pove
č
ajte poslovno storilnost, tako da
prihranite
č
as, omejite stroške in zaš
č
itite svoje naložbe.
Ob
č
asno razpoložljive posodobitve programske opreme HP Web Jetadmin zagotavljajo podporo za
nekatere funkcije naprave. Ve
č
informacij o posodobitvah dobite tako, da obiš
č
ete spletno mesto na
naslovu
www.hp.com/
go/webjetadmin
in kliknete povezavo
Self Help and Documentation
(Samopomo
č
in dokumentacija).
OPOMBA:
V program HP Web Jetadmin lahko namestite vti
č
nike naprave in tako omogo
č
ite
podporo za dolo
č
ene funkcije naprave.
OPOMBA:
Brskalniki morajo imeti omogo
č
eno podporo za tehnologijo Java. Web Jetadmin ni
podprt v sistemu Mac OS X.
68
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample