HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 8 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 154
Omogo
č
anje ali onemogo
č
anje nastavitev Skoraj prazna (nadzorna ploš
č
a z
zaslonom na dotik)
..................................................................................................
75
Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala
......................................................................
76
Recikliranje potrošnega materiala
.............................................................................
76
Shranjevanje kartuš s tonerjem
..................................................................................
76
Navodila za zamenjavo
.........................................................................................................
77
Zamenjajte kartušo s tonerjem
..................................................................................
77
Pomnilnik
..............................................................................................................................
79
Posodobitev vdelane programske opreme
.................................................................................
80
Ro
č
no posodabljanje vdelane programske opreme (nadzorna ploš
č
a LCD)
....................
80
Ro
č
no posodabljanje vdelane programske opreme (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na
dotik)
.....................................................................................................................
80
Nastavitev izdelka za samodejno posodabljanje vdelane programske opreme
(nadzorna ploš
č
a LCD)
............................................................................................
80
Nastavitev izdelka za samodejno posodabljanje vdelane programske opreme
(nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
.....................................................................
81
5
Odpravljanje težav
.........................................................................................................
83
Kontrolni seznam za odpravljanje težav
...................................................................................
84
1. korak: Preverite, ali je izdelek pravilno nastavljen
...................................................
84
2. korak: Preverite kable ali brezži
č
no povezavo
........................................................
84
3. korak: Preverite, ali je na nadzorni ploš
č
i prikazano kakšno sporo
č
ilo o napaki
.........
85
4. korak: Preverite papir
..........................................................................................
85
5. korak: Preverite programsko opremo
.....................................................................
85
6. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja
...........................................................
85
7. korak: Preverite kartušo s tonerjem
........................................................................
85
8. korak: Poskusite tiskalni posel poslati iz ra
č
unalnika
................................................
85
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev
.................................................................................
86
Obnovitev tovarniških nastavitev (nadzorna ploš
č
a LCD)
..............................................
86
Obnovitev tovarniških nastavitev (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
.......................
86
Sistem pomo
č
i na nadzorni ploš
č
i
............................................................................................
87
Razlaga sporo
č
il na nadzorni ploš
č
i
........................................................................................
88
Vrste sporo
č
il na nadzorni ploš
č
i
..............................................................................
88
Sporo
č
ila na nadzorni ploš
č
i
....................................................................................
88
10.x000 Napaka potrošnega materiala
.....................................................
88
49 Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
...........................
88
50.x Napaka fiksirne enote Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
....
89
51.XX Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
......................
89
54.XX Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
......................
89
55.X Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
........................
89
57 Napaka ventilatorja Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
..........
90
vi
SLWW
Sample