HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 79 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 154
HP Utility za Mac OS X
HP Utility za Mac OS X uporabite za prikaz ali spreminjanje nastavitev izdelka v ra
č
unalniku. S tem
orodjem odprete HP-jev vdelani spletni strežnik izdelka.
HP Utility lahko uporabljate,
č
e je izdelek povezan s kablom USB ali v omrežje TCP/IP.
Odpiranje pripomo
č
ka HP Utility
V orodni vrstici kliknite
HP Utility
.
-ali-
V možnosti
Aplikacije
kliknite
Hewlett Packard
in nato
HP Utility
.
Funkcije pripomo
č
ka HP Utility
S programsko opremo HP Utility lahko naredite naslednje:
Pridobite informacije o stanju potrošnega materiala.
Pridobite informacije o izdelku, kot sta razli
č
ica vdelane programske opreme in serijska številka.
Natisnete konfiguracijsko stran.
Konfigurirate vrste in velikosti papirja za pladenj.
Prenesete datoteke in pisave iz ra
č
unalnika v izdelek.
Posodobite vdelano programsko opremo izdelka.
Spremenite ime Bonjour za izdelek v omrežju Bonjour.
SLWW
HP Utility za Mac OS X
67
Sample