HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 77 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 154
HP Device Toolbox (Windows)
HP Device Toolbox za Windows uporabite za prikaz in spreminjanje nastavitev izdelka v ra
č
unalniku.
S tem orodjem odprete HP-jev vdelani spletni strežnik izdelka.
OPOMBA:
To orodje je na voljo samo,
č
e ste ob namestitvi izdelka izvedli celotno namestitev
opreme.
1.
Kliknite gumb
Start
in nato možnost
Programi
.
2.
Kliknite skupino svojega HP-jevega izdelka in nato element
HP Device Toolbox
.
Zavihek ali razdelek
Opis
Zavihek
Domov
Vsebuje informacije o napravi,
stanju in konfiguraciji.
Stanje naprave
: prikaže stanje izdelka in približen odstotek preostale življenjske
dobe HP-jevega potrošnega materiala.
Supplies Status
(Stanje potrošnega materiala): Prikaže približen odstotek
preostale življenjske dobe HP-jevega potrošnega materiala. Dejanska preostala
življenjska doba potrošnega materiala se lahko razlikuje. Imejte pripravljen
nadomesten potrošni material za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo ve
č
zadovoljiva.
Potrošnega materiala ni treba takoj zamenjati, razen
č
e kakovost tiskanja ni ve
č
zadovoljiva.
Device Configuration
(Konfiguracija naprave): Prikaže informacije, ki so na
konfiguracijski strani naprave.
Network Summary
(Povzetek omrežja): Prikaže informacije, ki so na strani z
omrežno konfiguracijo.
Poro
č
ila
: Omogo
č
a tiskanje strani s konfiguracijo in strani s stanjem potrošnega
material, ki ju ustvari izdelek.
Event Log
(Dnevnik dogodkov): Prikazuje seznam vseh dogodkov in napak
naprave.
SLWW
HP Device Toolbox (Windows)
65
Sample