HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 76 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 154
Nastavitev
Opis
Samodejno
Tiskalni strežnik se samodejno konfigurira za najvišjo hitrost povezave in na
č
in
komunikacije, ki sta dovoljena v omrežju.
10T Full (10T polno)
10 Mb/s, polno obojestransko delovanje
10T Half (10T polovi
č
no)
10 megabajtov na sekundo (Mb/s), polovi
č
no obojestransko delovanje
100TX Full (100TX polno)
100 Mb/s, polno obojestransko delovanje
100TX Half (100TX polovi
č
no)
100 Mb/s, polovi
č
no obojestransko delovanje
5.
Dotaknite se gumba
OK
. Izdelek se izklopi in znova vklopi.
64
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample