HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 74 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 154
4.
S števil
č
nico vnesite naslov IP in se dotaknite gumba
OK
. Dotaknite se gumba
Yes (Da)
za
potrditev.
5.
S števil
č
nico vnesite masko podomrežja in se dotaknite gumba
OK
. Dotaknite se gumba
Yes (Da)
za potrditev.
6.
S števil
č
nico vnesite privzeti prehod in se dotaknite gumba
OK
. Dotaknite se gumba
Yes (Da)
za
potrditev.
Preimenovanje izdelka v omrežju
Č
e želite izdelek v omrežju preimenovati tako, da ga bo mogo
č
e enoli
č
no prepoznati, uporabite
HP-jev vdelani spletni strežnik.
1.
Da odprete HP-jev vdelani spletni strežnik, vnesite naslov IP izdelka v vrstico naslova spletnega
brskalnika.
OPOMBA:
Do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika lahko dostopite iz programske opreme
HP Device Toolbox v sistemu Windows oziroma pripomo
č
ka HP Utility v sistemu Mac OS X.
2.
Odprite zavihek
Sistem
.
3.
Privzeto ime izdelka je v polju
Device Status (Stanje naprave)
na strani
Device
Information (Informacije o napravi)
. Ime lahko spremenite tako, da bo mogo
č
e izdelek
enoli
č
no prepoznati.
OPOMBA:
Ostala polja na strani so izbirna.
4.
Kliknite gumb
Apply (Uporabi)
, da shranite spremembe.
62
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample