HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 73 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 154
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP
Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev
Uporabite
HP Device Toolbox
za ogled ali spreminjanje nastavitev konfiguracije naslova IP.
1.
Natisnite konfiguracijsko stran in poiš
č
ite IP-naslov.
Č
e uporabljate IPv4, naslov IP vsebuje samo števke. Ima naslednjo obliko zapisa:
xxx.xxx.xxx.xxx
Č
e uporabljate IPv6, je naslov IP šestnajstiška kombinacija znakov in števk. Oblika je
podobna tej:
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
2.
HP Device Toolbox
odprite s klikom gumba
Start
. Nato kliknite
Programi
ali
Vsi
programi
, izberite
HP
in skupino izdelka ter kliknite
Nastavitve HP-jevega izdelka
.
3.
Kliknite zavihek
Networking
(Omrežje), da pridobite informacije o omrežju. Nastavitve lahko
po potrebi spremenite.
Ro
č
na konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni ploš
č
i
Ro
č
na konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP (nadzorna ploš
č
a LCD)
1.
Na nadzorni ploš
č
i pritisnite gumb
OK
.
2.
S puš
č
i
č
nima gumboma izberite možnost
Nastavitev omrežja
in nato pritisnite gumb
OK
.
3.
S puš
č
i
č
nima gumboma izberite možnost
Konfiguracija TCP/IP
in nato pritisnite gumb
OK
.
4.
S puš
č
i
č
nima gumboma izberite možnost
Manual (Ro
č
no)
in nato pritisnite gumb
OK
.
5.
Z alfanumeri
č
nimi gumbi vnesite naslov IP in nato pritisnite gumb
OK
.
6.
Č
e naslov IP ni pravilen, s puš
č
i
č
nimi gumbi izberite možnost
No (Ne)
, nato pa pritisnite gumb
OK
. Ponovite 5. korak s pravilnim naslovom IP, nato pa še za nastavitve maske podomrežja in
privzetega prehoda.
Ro
č
na konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na
dotik)
S pomo
č
jo menijev na nadzorni ploš
č
i ro
č
no nastavite naslov IPv4, masko podomrežja in privzeti
prehod.
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Pomaknite se do menija
Nastavitev omrežja
in se ga dotaknite.
3.
Dotaknite se menija
TCP/IP Config (Konfiguracija TCP/IP)
in nato gumba
Manual
(Ro
č
no)
.
SLWW
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP
61
Sample