HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 72 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 154
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev
Za izdelek je na voljo ve
č
inovativnih aplikacij, ki jih lahko prenesete neposredno iz interneta. Za ve
č
informacij in prenos teh aplikacij obiš
č
ite spletno mesto HP ePrintCenter na naslovu
www.hpeprintcenter.com
.
Za uporabo te funkcije mora biti izdelek povezan z ra
č
unalnikom ali omrežjem z internetno povezavo.
V izdelku morajo biti omogo
č
ene HP-jeve spletne storitve. HP-jeve spletne storitve omogo
č
ite po
naslednjem postopku:
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (nadzorna ploš
č
a LCD)
1.
Na nadzorni ploš
č
i pritisnite gumb
OK
.
2.
Izberite meni
HP-jeve spletne storitve
in nato pritisnite gumb
OK
.
Aplikacija, ki ste jo prenesli s spletnega mesta HP ePrintCenter, je na voljo v meniju
Aplikacije
na
nadzorni ploš
č
i izdelka.
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (nadzorna ploš
č
a z
zaslonom na dotik)
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba Spletne storitve
.
2.
Dotaknite se gumba
Omogo
č
i spletne storitve
.
Aplikacija, ki ste jo prenesli s spletnega mesta HP ePrintCenter, je na voljo v meniju
Aplikacije
na
nadzorni ploš
č
i izdelka.
60
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample