HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 71 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 154
Nastavitev HP-jevega brezži
č
nega neposrednega
tiskanja
OPOMBA:
Ta funkcija je na voljo samo pri brezži
č
nih modelih.
HP-jeva funkcija brezži
č
nega neposrednega tiskanja omogo
č
a tiskanje iz ve
č
brezži
č
nih mobilnih
naprav neposredno v HP-jeve izdelke, ki podpirajo brezži
č
no neposredno tiskanje, ne da bi bila za to
potrebna povezava z vzpostavljenim omrežjem ali internetom. Uporabite HP-jevo funkcijo
neposrednega brezži
č
nega dostopa za brezži
č
no tiskanje iz naslednjih naprav:
iPhone, iPad ali iTouch z uporabo Apple AirPrint
Mobilne naprave, ki podpirajo Android, iOS ali Symbian z uporabo aplikacije HP ePrint Home &
Biz
Č
e želite nastaviti HP-jevo funkcijo brezži
č
nega neposrednega dostopa z nadzorne ploš
č
e, izvedite
naslednje korake:
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Odprite naslednje menije:
Nastavitev omrežja
Meni Brezži
č
na povezava
Nastavitve neposrednega brezži
č
nega dostopa
Vklop/izklop neposrednega brezži
č
nega dostopa
OPOMBA:
Č
e se element
Nastavitve neposrednega brezži
č
nega dostopa
ne prikaže
na nadzorni ploš
č
i, je treba naložiti trenutno razli
č
ico vdelane programske opreme izdelka.
Č
e
želite trenutno razli
č
ico, pojdite na
www.hp.com
, vnesite številko izdelka HP v iskalno polje,
izberite želeni model izdelka in nato kliknite povezavo
Prenos programske opreme in
gonilnikov
.
3.
Dotaknite se elementa menija
On (Vklop)
. Ta izdelek shrani nastavitev, nato se vrnete z
nadzorne ploš
č
e v meni
Nastavitve neposrednega brezži
č
nega dostopa
.
SLWW
Nastavitev HP-jevega brezži
č
nega neposrednega tiskanja
59
Sample