HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 70 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 154
Spreminjanje povezave izdelka s pripomo
č
kom
HP Reconfiguration Utility
Č
e izdelek že uporabljate in želite spremeniti njegovo povezavo, lahko to storite s pripomo
č
kom
HP Reconfiguration Utility. Izdelek lahko na primer znova konfigurirate tako, da bo uporabljal drug
brezži
č
ni naslov, se povezal v ži
č
no ali brezži
č
no omrežje ali da bo z omrežne povezave preklopil na
povezavo USB. Konfiguracijo lahko spremenite brez vstavitve CD-ja izdelka. Ko izberete želeno vrsto
povezave, se program pomakne na tisti del postopka nastavitve izdelka, ki ga je treba spremeniti.
HP Reconfiguration Utility je v skupini HP-jevih programov v ra
č
unalniku.
58
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample