HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 7 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 154
Uporaba protokola AirPrint
.....................................................................................................
54
Neposredno tiskanje prek USB-ja
.............................................................................................
55
4
Upravljanje in vzdrževanje
.............................................................................................
57
Spreminjanje povezave izdelka s pripomo
č
kom HP Reconfiguration Utility
....................................
58
Nastavitev HP-jevega brezži
č
nega neposrednega tiskanja
..........................................................
59
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev
...............................................................................
60
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (nadzorna ploš
č
a LCD)
...............................
60
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
........
60
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP
.........................................................................................
61
Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev
................................................................
61
Ro
č
na konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni ploš
č
i
..................................
61
Ro
č
na konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP (nadzorna ploš
č
a LCD)
.............
61
Ro
č
na konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP (nadzorna ploš
č
a z zaslonom
na dotik)
.................................................................................................
61
Preimenovanje izdelka v omrežju
..............................................................................
62
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja
.............................................
63
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja (nadzorna ploš
č
a
LCD)
.......................................................................................................
63
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja (nadzorna ploš
č
a z
zaslonom na dotik)
...................................................................................
63
HP Device Toolbox (Windows)
................................................................................................
65
HP Utility za Mac OS X
..........................................................................................................
67
Odpiranje pripomo
č
ka HP Utility
..............................................................................
67
Funkcije pripomo
č
ka HP Utility
..................................................................................
67
HP Web Jetadmin
..................................................................................................................
68
Varnostne funkcije izdelka
.......................................................................................................
69
Zaklep naprave
......................................................................................................
69
Nastavitev in spreminjanje gesla izdelka
...................................................................
69
Var
č
ne nastavitve
...................................................................................................................
71
Tiskanje v na
č
inu EconoMode
..................................................................................
71
Nastavitev zakasnitve spanja
...................................................................................
71
Nastavitev zakasnitve spanja (nadzorna ploš
č
a LCD)
...................................
71
Nastavitev zakasnitve spanja (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
............
72
Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve
.............................................................
72
Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve (nadzorna ploš
č
a LCD)
.............
72
Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve (nadzorna ploš
č
a z zaslonom
na dotik)
.................................................................................................
73
Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izte
č
e predvidena življenjska doba
...........................................
74
Omogo
č
anje ali onemogo
č
anje nastavitev Skoraj prazna (nadzorna ploš
č
a LCD)
..........
74
SLWW
v
Sample