HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 67 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 154
Neposredno tiskanje prek USB-ja
Modela Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401dn in Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401dw omogo
č
ata
tiskanje iz pogona USB, tako da lahko hitro natisnete datoteke brez pošiljanja iz ra
č
unalnika. Na te
izdelke lahko priklju
č
ite standardne shranjevalne dodatke USB, in sicer v vrata USB na sprednjem delu
izdelkov. Natisnete lahko naslednje vrste datotek:
.PDF
JPEG
1.
Priklju
č
ite pogon USB na vrata USB na
sprednji strani izdelka.
2.
Odpre se meni
Pogon USB
. Z dotikanjem
puš
č
i
č
nih gumbov se pomikajte po možnostih.
Natisni dokumente
Prikaži in natisni
Opt. br. - pog. USB
3.
Č
e želite natisniti dokument, se dotaknite
zaslona
Natisni dokumente
in nato imena
mape na pogonu USB, v kateri je shranjen
dokument. Ko se prikaže zaslon s povzetkom,
se ga lahko dotaknete in prilagodite
nastavitve. Dotaknite se gumba
Tiskanje
, da
natisnete dokument.
4.
Č
e želite tiskati fotografije, se dotaknite
zaslona
Prikaži in natisni
in nato
predogleda za vsako fotografijo, ki jo želite
natisniti. Dotaknite se gumba
Kon
č
ano
. Ko se
prikaže zaslon s povzetkom, se ga lahko
dotaknete in prilagodite nastavitve. Dotaknite
se gumba
Tiskanje
, da natisnete fotografije.
5.
Vzemite natisnjeno opravilo z izhodnega
predala in odstranite pogon USB.
SLWW
Neposredno tiskanje prek USB-ja
55
Sample