HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 66 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 154
Uporaba protokola AirPrint
Neposredno tiskanje s funkcijo AirPrint podjetja Apple je podprto za iOS 4.2 in novejše razli
č
ice.
S funkcijo AirPrint lahko s tem izdelkom tiskate neposredno iz naprav iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS in
novejših razli
č
ic) in iPod touch (tretje generacije in novejših) z uporabo naslednjih aplikacij:
Pošta
Fotografije
Safari
Izbrane aplikacije drugih proizvajalcev
Č
e želite uporabiti AirPrint, mora biti izdelek povezan v omrežje ali prek neposredne brezži
č
ne
povezave. Za ve
č
informacij o uporabi funkcije AirPrint in z njo združljivih HP-jevih izdelkih obiš
č
ite
www.hp.com/
go/airprint
.
OPOMBA:
Za uporabo funkcije AirPrint boste morda morali nadgraditi vdelano programsko opremo
izdelka. Obiš
č
ite
www.hp.com/
support/ljm401series
.
54
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample