HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 65 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 154
Nastavitev storitve HP ePrint (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na
dotik)
1.
Preden boste lahko uporabljali HP ePrint, morate omogo
č
iti HP-jeve spletne storitve.
a.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba Spletne storitve
.
b.
Dotaknite se gumba
Omogo
č
i spletne storitve
.
2.
V meniju
HP-jeve spletne storitve
se dotaknite gumba
Prikaži e-poštni naslov
, da na
nadzorni ploš
č
i prikažete e-poštni naslov izdelka.
3.
Na spletnem mestu HP ePrintCenter dolo
č
ite varnostne nastavitve in konfigurirajte privzete
nastavitve tiskanja za vse posle v storitvi HP ePrint, poslane v izdelek.
a.
Obiš
č
ite
www.hpeprintcenter.com
.
b.
Kliknite
Vpis
in vnesite svoje poverilnice za HP ePrintCenter ali se vpišite za nov ra
č
un.
c.
Izberite svoj izdelek s seznama ali kliknite gumb
+ Dodajte tiskalnik
, da ga dodate. Za
dodajanje izdelka potrebujete kodo tiskalnika, ki je del e-poštnega naslova izdelka pred
znakom @. To kodo lahko dobite tako, da natisnete stran Spletne storitve z nadzorne ploš
č
e
izdelka.
Ko dodate svoj izdelek, imate na izbiro možnost prilagoditve e-poštnega naslova izdelka.
OPOMBA:
Koda je veljavna samo 24 ur od trenutka, ko ste omogo
č
ili HP-jeve spletne
storitve.
Č
e pote
č
e, znova sledite navodilom za omogo
č
anje HP-jevih spletnih storitev in
pridobite novo kodo.
d.
Č
e želite prepre
č
iti, da bi se z izdelkom tiskali neželeni dokumenti, kliknite
Nastavitve
storitve ePrint
in nato še zavihek
Odobreni pošiljatelji
. Kliknite
Samo odobreni
pošiljatelji
in dodajte e-poštne naslove, s katerih želite omogo
č
iti tiskanje s storitvijo ePrint.
e.
Za nastavitev privzetih nastavitev za vse posle v storitvi ePrint, poslane v izdelek, kliknite
Nastavitve storitve ePrint
, kliknite
Možnosti tiskanja
in izberite želene nastavitve.
4.
Dokument natisnete tako, da ga priložite e-poštnemu sporo
č
ilu, ki ga pošljete na e-poštni naslov
izdelka. Natisnila se bosta e-poštno sporo
č
ilo in priloga.
SLWW
Uporaba storitve HP ePrint
53
Sample