HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 64 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 154
Uporaba storitve HP ePrint
S storitvijo HP ePrint lahko tiskate dokumente tako, da jih pošljete kot e-poštne priloge na e-poštni
naslov izdelka iz katere koli naprave, ki podpira e-pošto.
OPOMBA:
Za uporabo storitve HP ePrint mora biti izdelek povezan v ži
č
no ali brezži
č
no omrežje in
imeti internetni dostop. HP ePrint ni na voljo pri Tiskalniku HP LaserJet Pro 400 M401d.
Nastavitev storitve HP ePrint (nadzorna ploš
č
a LCD)
1.
Č
e želite uporabljati funkcijo HP ePrint, morate najprej omogo
č
iti HP-jeve spletne storitve.
a.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
b.
Izberite meni
HP-jeve spletne storitve
in nato pritisnite gumb
OK
.
c.
Izberite možnost
Omogo
č
i spletne storitve
in nato pritisnite gumb
OK
.
Ko boste omogo
č
ili spletne storitve, bo izdelek natisnil informativni list, na katerem bodo
navedeni koda tiskalnika in navodila za prijavo na spletnem mestu
www.hpeprintcenter.com
.
2.
Po registraciji izdelka na spletnem mestu HP ePrintCenter dolo
č
ite varnostne nastavitve in
konfigurirajte privzete nastavitve tiskanja za vse posle v storitvi HP ePrint, poslane v izdelek.
a.
Obiš
č
ite spletno mesto
www.hpeprintcenter.com
.
b.
Kliknite možnost
Sign In
(Vpis) in vnesite poverilnice za HP ePrintCenter ali se prijavite za
nov ra
č
un.
c.
Izberite svoj izdelek s seznama ali kliknite gumb
+ Dodajte tiskalnik
, da ga dodate. Za
dodajanje izdelka potrebujete kodo tiskalnika, ki je del e-poštnega naslova izdelka pred
znakom @. To kodo lahko dobite tako, da natisnete stran Spletne storitve z nadzorne ploš
č
e
izdelka.
Ko dodate svoj izdelek, imate na izbiro možnost prilagoditve e-poštnega naslova izdelka.
OPOMBA:
Ta koda je veljavna samo 24 ur po tem, ko omogo
č
ite HP-jeve spletne storitve.
Č
e koda pote
č
e, sledite navodilom za ponovno omogo
č
enje HP-jevih spletnih storitev in
pridobite novo kodo.
d.
Č
e želite prepre
č
iti, da bi se z izdelkom tiskali neželeni dokumenti, kliknite
Nastavitve
storitve ePrint
in nato še zavihek
Odobreni pošiljatelji
. Kliknite
Samo odobreni
pošiljatelji
in dodajte e-poštne naslove, s katerih želite omogo
č
iti tiskanje s storitvijo ePrint.
e.
Č
e želite za opravila ePrint, poslana v ta izdelek, nastaviti privzete nastavitve, kliknite
možnost
ePrint Settings
(Nastavitve ePrint), nato kliknite
Print Options
(Možnosti
tiskanja) in izberite želene nastavitve.
3.
Dokument natisnete tako, da ga priložite e-poštnemu sporo
č
ilu, ki ga pošljete na e-poštni naslov
izdelka. Natisnila se bosta e-poštno sporo
č
ilo in priloga.
52
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample