HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 63 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 154
Natisi arhivske kakovosti
Z arhivskim tiskanjem ustvarite izpis, ki je manj ob
č
utljiv na razmazanost tonerja in nabiranje prahu.
Arhivsko tiskanje uporabite za ustvarjanje dokumentov, ki jih želite ohraniti ali arhivirati.
OPOMBA:
Tiskanje v arhivski kakovosti se opravi s povišanjem temperature fiksirne enote. Zaradi
povišanih temperatur izdelek tiska s polovi
č
no hitrostjo, da se prepre
č
i škoda.
Ustvarjanje natisov arhivske kakovosti (nadzorna ploš
č
a LCD)
1.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
2.
Odprite naslednje menije:
Service (Storitve)
Arhivsko tiskanje
3.
Izberite možnost
On (Vklop)
in nato pritisnite gumb
OK
.
Ustvarjanje natisov arhivske kakovosti (nadzorna ploš
č
a z
zaslonom na dotik)
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Dotaknite se menija
Service (Storitve)
.
3.
Dotaknite se gumba
Arhivsko tiskanje
in nato gumba
On (Vklop)
.
SLWW
Natisi arhivske kakovosti
51
Sample