HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 62 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 154
3.
Odprite meni
Watermarks (Vodni žigi)
.
4.
Kliknite potrditveno polje
Watermark (Vodni žig)
.
5.
Uporabite spustne sezname pod potrditvenim poljem za nastavitev razli
č
nih elementov vodnih
žigov.
6.
Kliknite gumb
Natisni
.
50
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample