HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 61 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 154
Dodatni tiskalni posli (Mac OS X)
Preklic tiskalnega posla (Mac OS X)
1.
Č
e se opravilo tiskanja že izvaja, ga prekli
č
ete tako, da pritisnete gumb
Prekli
č
i na nadzorni
ploš
č
i izdelka.
OPOMBA:
Č
e pritisnete gumb
Prekli
č
i, izbrišete posel, ki ga izdelek trenutno obdeluje.
Č
e
na tiskanje
č
aka ve
č
kot en tiskalniški posel, s pritiskom gumba
Prekli
č
i izbrišete posel, ki je
trenutno prikazan na nadzorni ploš
č
i izdelka.
2.
Tiskalno opravilo lahko prekli
č
ete tudi v programski opremi ali tiskalni vrsti.
Programska oprema:
Ponavadi se na ra
č
unalniškem zaslonu za kratek
č
as prikaže
pogovorno okno, ki omogo
č
a, da prekli
č
ete tiskalno opravilo.
Tiskalna vrsta v ra
č
unalnikih Mac:
Odprite tiskalno vrsto tako, da dvokliknete ikono
naprave v orodni vrstici. Ozna
č
ite tiskalniški posel in kliknite
Delete
(Izbriši).
Izbira velikosti papirja (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
V meniju
Copies & Pages (Kopije in strani)
kliknite gumb
Page Setup (Priprava strani)
.
4.
Na spustnem seznamu
Paper Size (Velikost papirja)
izberite velikost in nato kliknite gumb
OK (V redu)
.
5.
Kliknite gumb
Natisni
.
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
V meniju
Copies & Pages (Kopije in strani)
kliknite gumb
Page Setup (Priprava strani)
.
4.
Na spustnem seznamu
Paper Size (Velikost papirja)
izberite možnost
Manage Custom
Sizes (Upravljanje velikosti po meri)
.
5.
Dolo
č
ite dimenzije velikosti papirja in kliknite gumb
OK (V redu)
.
6.
Kliknite gumb
Natisni
.
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
SLWW
Dodatni tiskalni posli (Mac OS X)
49
Sample