HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 6 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 154
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 26
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila
............................................
26
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave
...........................................................
27
Tiskalni posli za Windows
......................................................................................................
28
Uporaba tiskalne bližnjice (Windows)
.......................................................................
28
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows)
.....................................................................
29
Samodejno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows
..............................
31
Ro
č
no tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows
.....................................
32
Tiskanje ve
č
strani na en list v operacijskem sistemu Windows
......................................
34
Izbira usmerjenosti strani (Windows)
.........................................................................
36
Izbira vrste papirja (Windows)
.................................................................................
37
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows)
.............................................
38
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows)
.........................................
39
Izdelava knjižice (Windows)
....................................................................................
40
Tiskalni posli za Mac OS X
.....................................................................................................
43
Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X)
.........................................................
43
Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X)
......................................................
43
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X)
............................................................
43
Ro
č
no tiskanje na obe strani (Mac OS X)
...................................................................
44
Tiskanje ve
č
strani na en list papirja (Mac OS X)
........................................................
45
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X)
........................................................................
45
Izbira vrste papirja (Mac OS X)
................................................................................
45
Tiskanje platnice (Mac OS X)
....................................................................................
46
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X)
.......................................
46
Izdelava knjižice (Mac OS X)
...................................................................................
46
Dodatni tiskalni posli (Windows)
..............................................................................................
47
Preklic tiskalnega posla (Windows)
...........................................................................
47
Izbira velikosti papirja (Windows)
.............................................................................
47
Izbira velikosti papirja po meri (Windows)
.................................................................
47
Tiskanje vodnih žigov (Windows)
..............................................................................
48
Dodatni tiskalni posli (Mac OS X)
.............................................................................................
49
Preklic tiskalnega posla (Mac OS X)
..........................................................................
49
Izbira velikosti papirja (Mac OS X)
...........................................................................
49
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X)
................................................................
49
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X)
............................................................................
49
Natisi arhivske kakovosti
.........................................................................................................
51
Ustvarjanje natisov arhivske kakovosti (nadzorna ploš
č
a LCD)
......................................
51
Ustvarjanje natisov arhivske kakovosti (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
...............
51
Uporaba storitve HP ePrint
......................................................................................................
52
Nastavitev storitve HP ePrint (nadzorna ploš
č
a LCD)
....................................................
52
Nastavitev storitve HP ePrint (nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik)
.............................
53
iv
SLWW
Sample