HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 59 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 154
Dodatni tiskalni posli (Windows)
Preklic tiskalnega posla (Windows)
1.
Č
e se opravilo tiskanja že izvaja, ga prekli
č
ete tako, da pritisnete gumb
Prekli
č
i na nadzorni
ploš
č
i izdelka.
OPOMBA:
Č
e pritisnete gumb
Prekli
č
i, izbrišete opravilo, ki ga izdelek trenutno obdeluje.
Č
e poteka ve
č
postopkov, s pritiskom gumba
Prekli
č
i izbrišete postopek, ki je trenutno prikazan
na nadzorni ploš
č
i izdelka.
2.
Tiskalno opravilo lahko prekli
č
ete tudi v programski opremi ali tiskalni vrsti.
Programska oprema:
Ponavadi se na ra
č
unalniškem zaslonu za kratek
č
as prikaže
pogovorno okno, ki omogo
č
a, da prekli
č
ete tiskalno opravilo.
V
č
akalni vrsti programa Windows:
Č
e je tiskalni posel v
č
akalni vrsti (tiska se v
ozadju iz pomnilnika ra
č
unalnika), ga iz nje izbrišite.
Windows XP, Server 2003 ali Server 2008:
Kliknite
Start
,
Nastavitve
in
Tiskalniki in faksi
. Dvokliknite ikono izdelka, da odprete okno, z desno miškino
tipko kliknite tiskalno opravilo, ki ga želite preklicati, in kliknite
Cancel
(Prekli
č
i).
Windows Vista:
Kliknite
Start
,
Control Panel
(Nadzorna ploš
č
a), nato pa pod
Hardware and Sound
(Strojna oprema in zvok) kliknite še
Printer
(Tiskalnik).
Dvokliknite ikono naprave, da odprete okno, z desno miškino tipko kliknite tiskalno
opravilo, ki ga želite preklicati, in kliknite
Cancel
(Prekli
č
i).
Windows 7:
Kliknite
Start
in nato kliknite
Naprave in tiskalniki
. Dvokliknite
ikono naprave, da odprete okno, z desno miškino tipko kliknite tiskalniški posel, ki ga
želite preklicati in kliknite
Prekli
č
i
.
Izbira velikosti papirja (Windows)
1.
V programski opremi izberite možnost
Natisni
.
2.
Izberite izdelek in nato kliknite gumb
Lastnosti
ali
Možnosti
.
3.
Kliknite zavihek
Papir/kakovost
.
4.
Na spustnem seznamu
Velikost papirja
izberite velikost.
Izbira velikosti papirja po meri (Windows)
1.
V programski opremi izberite možnost
Natisni
.
2.
Izberite izdelek in nato kliknite gumb
Lastnosti
ali
Možnosti
.
3.
Kliknite zavihek
Papir/kakovost
.
4.
Kliknite gumb
Po meri
.
SLWW
Dodatni tiskalni posli (Windows)
47
Sample