HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 58 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 154
4.
Na spustnem seznamu
Media-type (Vrsta medijev)
izberite vrsto.
5.
Kliknite gumb
Natisni
.
Tiskanje platnice (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
Odprite meni
Cover Page (Platnica)
in nato izberite, kje naj se natisne platnica. Kliknite gumb
Before Document (Pred dokumentom)
ali
After Document (Za dokumentom)
.
4.
V meniju
Cover Page Type (Vrsta platnice)
izberite sporo
č
ilo, ki ga želite natisniti na
platnico.
OPOMBA:
Za tiskanje prazne platnice izberite možnost
Standard (Standardno)
v meniju
Cover Page Type (Vrsta platnice)
.
5.
Kliknite gumb
Natisni
.
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
Odprite meni
Paper Handling (Ravnanje s papirjem)
.
4.
Na obmo
č
ju
Destination Paper Size (Velikost ciljnega papirja)
kliknite polje
Scale to fit
paper size (Prilagodi velikosti papirja)
in nato izberite velikost na spustnem seznamu.
5.
Kliknite gumb
Natisni
.
Izdelava knjižice (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
Odprite meni
Manual Duplex (Ro
č
no obojestransko tiskanje)
.
4.
Kliknite polje
Manual Duplex (Ro
č
no obojestransko tiskanje)
.
5.
Odprite meni
Booklet Printing (Tiskanje knjižice)
.
6.
Kliknite polje
Format Output as Booklet (Oblikuj natis kot knjižico)
in izberite možnost
vezave.
7.
Izberete velikost papirja.
8.
Kliknite gumb
Natisni
.
46
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample