HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 57 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 154
Tiskanje ve
č
strani na en list papirja (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
Odprite meni
Layout Direction (Postavitev)
.
4.
V meniju
Pages per Sheet (Strani na list)
izberite število strani, ki jih želite natisniti na
posamezen list (1, 2, 4, 6, 9 ali 16).
5.
Na obmo
č
ju
Layout Direction (Smer postavitve)
izberite vrstni red in postavitev strani na
listu.
6.
V meniju
Borders (Robovi)
izberite vrsto roba, ki naj se natisne okrog posamezne strani na
listu.
7.
Kliknite gumb
Natisni
.
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
V meniju
Copies & Pages (Kopije in strani)
kliknite gumb
Page Setup (Priprava strani)
.
4.
Kliknite ikono želene usmerjenosti strani in kliknite gumb
OK (V redu)
.
5.
Kliknite gumb
Natisni
.
Izbira vrste papirja (Mac OS X)
1.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
Odprite meni
Finishing (Zaklju
č
na obdelava)
.
SLWW
Tiskalni posli za Mac OS X
45
Sample