HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 56 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 154
Ro
č
no tiskanje na obe strani (Mac OS X)
OPOMBA:
To poglavje se nanaša predvsem na modela Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401a in
Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401n. Vendar lahko tudi modeli Tiskalniku HP LaserJet Pro 400
M401d, Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401dn in Tiskalnik HP LaserJet Pro 400 M401dw omogo
č
ajo
ro
č
no obojestransko tiskanje,
č
e papirja ne podpira samodejno obojestransko tiskanje ali
č
e je enota
za obojestransko tiskanje onemogo
č
ena.
1.
V pladenj 1 naložite dovolj papirja za tiskalni posel.
2.
V meniju
Datoteka
kliknite možnost
Natisni
.
3.
Na spustnem seznamu
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
4.
Izberite spustni element
Manual Duplex (Ro
č
no obojestransko tiskanje)
.
5.
Kliknite polje
Manual Duplex (Ro
č
no obojestransko tiskanje)
in izberite možnost vezave.
6.
Kliknite gumb
Natisni
. Sledite navodilom v pojavnem oknu, ki se prikaže na zaslonu
ra
č
unalnika, preden ponovno naložite izhodni sveženj na pladenj 1 za tiskanje druge polovice.
7.
Stopite do naprave in odstranite prazen papir s pladnja 1.
8.
Natisnjeni sveženj papirja vstavite v pladenj 1 z natisnjeno stranjo navzdol in zgornjim robom v
smeri proti napravi.
9.
Č
e ste pozvani, se dotaknite ustreznega gumba na nadzorni ploš
č
i, da nadaljujete.
44
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample