HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 54 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 154
4.
Kliknite potrditveno polje
Natisni na obe
strani
ali
Natisni na obe strani (ro
č
no)
.
5.
Na spustnem seznamu
Postavitev knjižice
izberite možnost vezave. Možnost
Strani na
list
se samodejno spremeni v
2 strani na
list
.
42
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample