HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 5 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 154
Kazalo
1
Predstavitev izdelka
.........................................................................................................
1
Slike izdelka
............................................................................................................................
2
Pogled na izdelek od spredaj
.....................................................................................
2
Pogled na izdelek od zadaj
.......................................................................................
3
Mesto serijske številke in številke modela
......................................................................
3
Razporeditev nadzorne ploš
č
e
....................................................................................
4
Nadzorna ploš
č
a LCD
................................................................................
4
Nadzorna ploš
č
a z zaslonom na dotik
.........................................................
5
Za
č
etni zaslon na zaslonu na dotik
.............................................................................
7
Tiskanje poro
č
il o izdelku
..........................................................................................................
8
Tiskanje poro
č
il o izdelku z nadzorne ploš
č
e LCD
.........................................................
8
Tiskanje poro
č
il o izdelku z nadzorne ploš
č
e z zaslonom na dotik
..................................
9
Izjava o skupni rabi tiskalnika
...................................................................................................
9
2
Pladenj za papir
.............................................................................................................
11
Podprte velikosti papirja
.........................................................................................................
12
Podprte vrste papirja
..............................................................................................................
14
Nalaganje na vhodne pladnje
.................................................................................................
15
Nalaganje v pladenj 1
............................................................................................
15
Nalaganje v pladenj 2
............................................................................................
16
Nalaganje v dodatni pladenj 3
................................................................................
18
3
Tiskanje
..........................................................................................................................
21
Podprti gonilniki tiskalnika (Windows)
......................................................................................
22
Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Windows)
...................................................................
24
Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov
....................................................
24
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 24
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila
............................................
25
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave
...........................................................
25
Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Mac OS X)
..................................................................
26
Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov
....................................................
26
SLWW
iii
Sample